Wij verzorgen uw salarisadministratie altijd tijdig en correct

Salarisadministratie is meer dan een loonstrookje. Uw medewerkers verwachten dat ze tijdig krijgen waar ze recht op hebben. En dat alles duidelijk en foutloos op de loonstrook staat. En u moet alle premies en belastingen afdragen. Salarisadministratie is complex. Wij verzorgen uw loonadministratie graag voor u, altijd tijdig en correct.

Salarisadministratie uitbesteden

Wij bieden u full-service in loonadministratie, inclusief alle premies, heffingen en kortingen. Uw wensen, de wettelijke eisen en de afspraken in arbeidsovereenkomsten staan centraal. Zo kunt u met een gerust hart uw salarisadministratie aan ons uitbesteden.

Proactieve houding

Wij maken duidelijke afspraken met u over het aanleveren van de gegevens. En over het moment waarop de loonadministratie elke maand klaar moet zijn. Daarbij zijn wij proactief: hebben wij het gevoel dat er een keer iets ontbreekt of mis gaat, dan trekken zeker aan de bel. Wij zorgen dat het klopt, dat voorkomt ruis tussen u en uw medewerkers.

Complexe regels loonadministratie

Loonadministratie is door de huidige wet- en regelgeving erg complex. Met onze altijd actuele, specialistische kennis van regels op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en cao’s maken wij alles voor elkaar volgens de nieuwste wetten en regels. Dat doen wij inclusief alle bijkomende administratieve handelingen zoals het verzorgen van de belastingaangifte en het berekenen van pensioenpremies.

Werkzaamheden in salarisverwerking

 • maandelijkse loonverwerking verzorgen
 • loonstroken maken en verstrekken
 • indienen van personeelsmeldingen en digitale aangifte bij pensioenfonds
 • opstellen van (arbeids-) overeenkomsten
 • loonkostenberekeningen maken
 • beloningsadviezen verstrekken
 • begeleiding bij controle door Belastingdienst of pensioenfonds
 • begeleiding bij ontslagen

Wij verwerken alle aangeleverde (loon)mutaties tijdig. Zo zijn de salarisspecificaties altijd begrijpelijk en correct. Wij nemen u de zorg uit handen, zodat u zich kunt focussen op uw corebusiness.

Uw eigen salarisadministrateur

Uw eigen salarisadministrateur is uw vast aanspreekpunt bij Looden Sterenborg, met kennis van zaken en jarenlange ervaring. Die kent u en uw bedrijf, onderhoudt persoonlijk contact en denkt mee.

Mijn Loondossier

Mijn Loondossier biedt voor iedereen een persoonlijk online, digitaal archief: voor ons, u en uw werknemer. Eén plek online waar alles te vinden is – met de app ook op uw smartphone of tablet:

 • de maandelijkse loonstroken voor u en uw werknemers
 • jaaropgaven voor u en uw werknemers
 • de loonaangifte voor uw boekhouding
 • de loonjournaalpost voor uw boekhouding
 • desgewenst belangrijke documenten zoals arbeidsovereenkomsten
 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op!