Periodieke rapportages

Interpreteer resultaten en duid ontwikkelingen

Een goede ondernemer stuurt op basis van informatie in plaats van gevoel. Kennis van omzet en kosten is van veel groter belang dan de cijfers op de bankrekening. Jaar-, kwartaal- of zelfs maandrapportages zijn hierbij een zeer bruikbaar instrument.

Periodieke cijfers zijn zeer waardevolle managementinformatie. Ze helpen bij het interpreteren van resultaten en het duiden van ontwikkelingen.

Duiding

Bij het geven van duiding aan de periodieke cijfers staan wij naast de ondernemer of het management. Wij maken de betekenis van de cijfers inzichtelijk en adviseren over veranderingen en mogelijkheden om bijvoorbeeld het rendement te verhogen en nieuwe kansen aan te grijpen.

Jaarcijfers

Een jaarrekening is meer dan geschiedschrijving. Het is voor ons de basis van advisering voor de toekomst, zowel op de korte als lange termijn. Jaarcijfers van nu helpen bij het bepalen van de gevolgen van beslissingen voor toekomstige jaarrekeningen

 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op!