Financial planning en estateplanning

 

Wees zakelijk én privé klaar voor het (on)verwachte

Financial planning en estateplanning helpen ondernemers klaar te zijn voor een verwachte of onverwachte toekomst. Zakelijk en privé zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Looden Sterenborg analyseert en adviseert

Financial planning

In nauwe samenspraak met de ondernemer analyseren wij wat ondernemers en hun gezin te wachten staat bij onder meer AOW, ziekte en overlijden. Zo zorgen zij ervoor dat ze klaar zijn voor het (on)verwachte. 

Estateplanning

Samen met de ondernemer kijken wij naar de fiscaal gunstigste manieren om vermogen over te hevelen naar de volgende generatie. Estateplanning bestaat onder meer uit: 

  • planning van bedrijfsoverdacht
  • successieplanning
  • testamentplanning
  • schenkingsplanning
 

Mehr Informationen? Bitte kontaktieren Sie uns!